Sorg

Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet, som att förlora någon som stått en nära eller förlora något viktigt.

Att sörja kan ta tid, men det hjälper en att komma vidare.

Hur gör man för att på bästa sätt stödja en vän eller nära anhörig i sin sorg? I broschyren ”att dela sorgen” hittar du förslag på hur man delar sorgen. Tex deltagande genom kondoleans, vad säger man?, vad ska jag göra? Broschyren finns att hämta hos oss på byrån.

Har du egen sorg du vill bearbeta eller bara samtala med någon, så är du välkommen att ta kontakt med som exempel samtalsterapeut, Kerstin Ollinen/Mörtsell. www.psykoterapiochsamtal.se