Olika former av begravningar

Kyrklig begravning: enligt svenska kyrkans ordning, följer vissa riktlinjer men det finns utrymme att tillsammans med präst och kyrkomusiker välja musik som passar in i akten. Kyrklig begravning erbjuds endast medlemmar i svenska kyrkan.

Borgerlig begravning: har inga givna former. Den utformas helt efter den avlidnes och anhörigas önskemål. En borgerlig begravning kan innehålla tal, diktläsning och musik helt utifrån egna önskemål. Den som leder akten kan vara en vän eller släkting. Vi kan erbjuda en certifierad borgerlig förrättare officiant. Alla kan erbjudas borgerlig begravning. Medlemskap i svenska kyrkan eller frikyrka är inget hinder.

Frikyrkliga begravningar: följer sina respektive former där församlingen ofta har egen officiant och musiker. Erbjuds i första hand egna församlingsmedlemmar.

Jordbegravning eller kremation

Jordbegravning; kistan gravsätts i grav på kyrkogården. Begravningsakten hålls enligt anhörigas önskemål och begravningen kan avslutas ute på kyrkogården där anhöriga och gäster tar avsked och kistan sänks ner i graven. Ofta bär anhöriga eller vänner kistan och sänker den i graven. Anhöriga kan också välja att ta avsked i kyrkan/kapell och avsluta akten där och överlåta gravsättningen till kyrkogårdspersonalen.

Kremation/eldbegängelse; kyrklig eller borgerlig begravningsakt hålls och kistan förs därefter till krematorium där förbränningen sker och stoftet gravsätts vid senare tillfälle i grav eller minneslund eller strös i naturen efter tillstånd från länsstyrelsen.

Vad ingår i begravningsavgiften som alla betalar?

Rätten till lokal för begravning, det kan vara kyrka eller kapell för medlemmar i svenska kyrkan, ett kapell eller ett församlingshem för icke medlemmar. Rätt till gravplats och öppnande av grav för gravsättning av kista eller urna samt transport till krematorium för kremation och återtransport av urna. Likaså skall transport av kista till gravplats ingå om kyrkogården inte ligger i anslutning till kyrkan/kapellet. Vill Du veta mera så ta kontakt med oss.