Musik vid begravning

Musiken vid en begravning skapar en fin inramning och ger en känsla av högtidlighet och igenkännande av den människa man är där för att ta farväl av. Psalmer hör till vår kristna tradition och många känner trygghet och tröst genom dess budskap. I övrigt har vi en stor skatt av olika sång och musikstycken att ösa ur från hela världen, en personligt vald favorit kan vara fint att ha med som solosång eller musikinslag.

Vill Du ha förslag på verser på ditt minnesblad eller musik till din begravning, kan du besöka SBF-hemsida. Göra annonsen i tidningen mindre och sedan hänvisa för mer info på familjesidan.se.