Minnesgåva

Många vill lämna en gåva till en hjälpfond till minne av en avliden. Då kan man lämpligen göra det via respektive fonds egen hemsida. Nedan finner Du länkar till några av våra vanligaste fonder och stiftelser men det finns en rik mängd att välja bland.

Länkar till några insamlingsfonder och stiftelser

Alzheimerfonden, www.alzheimerfonden.se
Barncancerfonden, www.barncancerfonden.se
BRIS, www.bris.se
Cancerfonden, www.cancerfonden.se
Diabetesfonden, www.diabetes.se
Hjärnfonden, www.hjarnfonden.se
Hjärt-lungfonden, www.hjart-lungfonden.se/stod
Reumatikerfonden, www.reumatikerforbundet.se
Rädda barnen, www.rb.se
Svenska Röda korset. www.redcross.se