Gravvård

Sedan urminnes tider har människan lagt ned stor möda på att hedra och hugfästa minnet av sina avlidna nära och kära. Om man blickar bakåt i historien – långt före Egyptens pyramider eller våra egna gravhögar från forntiden – förefaller behovet av att markera de enskilda gravplatserna vara ett gemensamt och grundläggande drag i nästan alla mänskliga kulturer.

Monument och minnesstenar har naturligtvis varierat i format och storslagenhet, men i stort sett har alla invånare i de äldre samhällena fått en markerad gravplats. De anhöriga har därmed fått en plats att gå till med en hedersbetygelse och blomstersmyckningar, men också något symboliskt för livets slutpunkt eller kanske utgångspunkt för något nytt och okänt. Av dessa skäl var det otänkbart med anonyma gravplatser.

Gravtraditionerna lever i högsta grad kvar i vår egen tid. Våra kyrkogårdars minnesstenar utgör viktiga delar av vår historia och fyller samma funktioner för oss, nu precis som då.

Vi samarbetar med Norrsten, där minnesstenarna tillverkas hantverksmässigt av några av de skickligaste stenhuggarna i en bransch där yrket ofta går i arv i generationer. Detta innebär att slutresultatet blir en minnessten av hög kvalitet i ett av naturens mest beständiga material.

När vi läser inskriptionen på t.ex. på en runsten från vikingatiden, påminns vi om att det som skrivs i sten skrivs för framtiden…

Vår leverantör är NORRSTEN i Burträsk: www.norrsten.se