Ny begravningslag 1 maj 2012

Ny begravningslag 1 maj 2012

Den 15 mars 2012 fattade riksdagen beslut om ny begravningslag. Lagändringen träder i kraft den 1 maj 2012. Enligt den nya lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning, alternativt kremering, vara en månad, mot tidigare två månader. Som anhörig bör man nu ganska snart efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå för att ordna begravning.

Kortfakta om fler förändringar i begravningslagen

Förutom ändringen angående längsta tillåtna tid mellan dödsfall och kremering eller gravsättning innebär riksdagens beslut:  

– att en gravrätt kan upplåtas med begränsningar och att det i sådana fall är upplåtaren som ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Det införs också bestämmelser om återupptagande och upplåtelse av återlämnad gravrätt.

-att begravningsavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan görs fristående från kyrkoavgiften. Begravningsavgiften ska beslutas av den myndighet som regeringen bestämmer, både för dem som är och för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Denna förändring träder i kraft den 1 januari 2013.

– att det tydliggörs att länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret ges länsstyrelsen rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

– att kraven på de begravningsombud som länsstyrelsen förordnar utökas och förtydligas.