Garantier

Vår ambition är att det aldrig får förekomma fel vid en begravning. Vi uppfyller mer än väl de regler och krav som följer med auktorisation av begravningsbyråer.

Skulle det ändå hända att vi blir föremål för granskning av Allmänna Reklamationsnämnden eller branschens egen reklamationsnämnd följer vi givetvis nämndernas rekommendationer.

Vi avslutar alltid ett uppdrag med att kontakta de anhöriga en tid efter begravningen.