Inför mötet med oss

Väl förberedd kund

Vi vet genom undersökningar att de flesta människor skulle uppskatta att vara mer förberedd inför besöket på begravningsbyrån. Det har vi tagit fasta på och ser därför att de anhöriga som så önskar, i förväg får hem värdefull information som skriften ”Ett minne för livet” , och ett lättfattligt dokument med ledtexter där man kan göra egna noteringar inför byråbesöket.

Även när det gäller att förbereda sig inför själva begravningen erbjuder vi många idéer och olika alternativ. Någon dag innan begravningen kontaktar vi alltid de anhöriga och går igenom allt viktigt. Det kan vara gästlistan, utsmyckningen, när det är lämpligt att komma till ceremonilokalen, hur man ska sitta samt en sista kontroll av programmet och de medverkande.

Vår syn på pris och kvalité

Vår syn på pris och kvalité Vi tummar aldrig på kvaliteten. Oavsett om det handlar om ett helhetsåtagande, bara valda delar av en begravning eller om ni med stöd av oss vill ordna det mesta själva, är vår grad av kvalitet och engagemang alltid stor.

Vi tar med andra ord endast betalt för det som ni beställer och för den tid som vi lägger ner för er räkning, varken mer eller mindre.

När det gäller priset på kistor kan det vara tryggt att veta att vårt kostnadspåslag är detsamma för alla modeller. Det innebär att vi inte tjänar mer om ni väljer en dyrare kista.

Respekt och omsorg av den avlidne

Det är enkelt för en begravningsbyrå att påstå att man tar väl hand om den avlidne. På Burträsk Begravningsbyrå nöjer vi oss inte med det. Vi garanterar att vi tar hand om den avlidne med respekt. Så som man som anhörig själv skulle göra om man haft möjlighet.

Vid själva bårhämtningen har vi alltid med oss kudde, lakan och bårkapell. Vi ser till att tiden på båren blir så kort som möjligt, genom att den avlidne sveps och bäddas ner i kistan samt förs till en bisättningslokal.

Tydliga råd

Ibland sägs det att det är byrån som ska presentera alla olika alternativ som finns och att det därefter är anhöriga som bestämmer. Det är bara delvis sant.

Vi tycker att det är viktigt att också vara lyhörda för de anhörigas förslag och åsikter. Men vi vet också av erfarenhet att om vi ger tydliga råd inför olika beslut blir det enklare för de anhöriga att ta ställning.

Vi bygger vår rådgivning på kunskap och erfarenhet men också på hur andra resonerat i samma eller liknande situationer.

Välinformerade begravningsgäster

Vi vet att det är viktigt att begravningsgästerna tas väl om hand och ges tydlig information. Både begravningsgäster och anhöriga vill gärna kunna följa med och veta vad som sker under ceremonin.