Burträsk Begravningsbyrå

Minne av en avliden

s

Länkar - Minnesgåvor

Många vill lämna en gåva till en hjälpfond till minne av en avliden. Då kan man lämpligen göra det via respektive fonds egen hemsida. Nedan finner Du länkar till några av våra vanligaste fonder och stiftelser men det finns en rik mängd att välja bland.

Länkar till några insamlingsfonder och stiftelser


Alzheimerfonden, www.alzheimerfonden.se
Barncancerfonden, www.barncancerfonden.se
BRIS, www.bris.se
Cancerfonden, www.cancerfonden.se
Diabetesfonden, www.diabetes.se
Hjärnfonden, www.hjarnfonden.se
Hjärt-lungfonden, www.hjart-lungfonden.se/stod
Reumatikerfonden, www.reumatikerforbundet.se
Rädda barnen, www.rb.se
Svenska Röda korset. www.redcross.se

Att planera en begravning medför många tankar och funderingar omkring det praktiska. Hos oss som en auktoriserad begravningsbyrå kan ni i lugn och ro och kanske tillsammans med andra familjemedlemmar förbereda er.

tallar